مذهبی

دین مجموعه ‌ای از نظام ‌های فرهنگی، اعتقادی و جهان بینی ‌هایی است که با ایجاد نماد هایی، انسان را به ارزش‌های روحانی و گاه به ارزش‌های معنوی ارتباط می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن