آموزشی

آموزش، هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر (محصل) و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود فراگیر برای زیستن تحقق می‌پذیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن